-1001
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000 (11. století)
1100 (12. století)
1200 (13. století)
1300 (14. století)
1400 (15. století)
1500 (16. století)
1600 (17. století)
1700 (18. století)
1800 (19. století)
1900 (20. století)
2000
Počet vypsaných lidí: 82

Carl Wilhelm Schlee

Carl Wilhelm Schlee

Stručné info

Švédský chemik německého původu. Pro fotografii byl významný zejména díky svému objevu zčernání chloridu stříbrného díky ultrafialovému záření v roce 1777.

Louis Daguerre

Louis Daguerre

Stručné info

Celým jménem Louis-Jacques-Mandé Daguerre byl francouzským vynálezcem, autorem techniky Daguerrotypie.

Daguerrotypie

První prakticky použitelná forma fotografie. Stříbrná destička se zcitlivila jódem, exponovala a poté se vyvolala v parách rtuti a ustálila v kuchyňské soli nebo v thiosíranu sodném (vynález Johna Herschela)

Šlo o přímopozitivní proces a nebylo možné vytvářet jednoduše kopie tak jako například u kalotypie nebo mokrého kolodiového procesu.

Daguerre za svůj vynález dostal doživotní rentu od Francouzské vlády. Hippolyte Bayard, rovněž průkopník fotografie na to reagoval naaranžováním sebevraždy ve své fotografii, protože jemu se podobného docenění nedostalo.

Daguerrotypii konkurovala talbotypie (kalotypie) Williama Henryho Foxe Talbota

Peter Henry Emerson

Peter Henry Emerson

Stručné info

Britský spisovatel a fotograf. Zakladatel naturalistické fotografie, která je protipólem piktorialismu. Naturalistická fotografie se snaží o přesný přepis reality bez zásahů fotografa.

Emerson, byť zakladatel tohoto proudu, se po několika letech od naturalistické fotografie odvrátil a odvolal své původní myšlenky.

Nicéphore Niépce

Nicéphore Niépce

Stručné info

Francouzský vynálezce, autor prvních dochovaných fotografií (nazval je slovem "Heliografie"). Z roku 1825 pochází kopie rytiny na které je zachycen mladý chlapec vedoucí koně. Z pozdějších let se dochoval "Pohled z okna v Le Gras" nebo "Prostřený stůl".

Heliografie

Heliografie se dá z řečtiny přeložit jako "psaní sluncem". Technika spočívala v pokrytí cínové podložky vrstvou asfaltu. Ta v osvětlených částech tvořila bílé plochy a neosvětlené části se vymyly roztokem levandulového oleje s terpentýnem.

Heliografie byla velice zdlouhavá a nedokonalá technika. Brzy ji nahradila Kalotypie (Talbotypie), kterou vynalezl William Henry Fox Talbot a Daguerrotypií od francouze Louise Daguerra

Eugène Atget

Eugène Atget

Stručné info

Francouzský fotograf, dokumentoval pouliční život v Paříži a její architekturu. Typické pro něj byly scény z poutí, výlohy obchodů, odrazy ve skle a podobně. Často se surrealistickým nádechem, pro který ho obdivovali například Picasso, Derain, Man Ray a další.

Eddie Adams

Eddie Adams

Stručné info

Válečný fotograf

John Herschel

John Herschel

Stručné info

Anglický astronom, chemik a průkopník fotografie. Pro fotografii je významný zejména

 • Použitím Thiosíranu sodného k ustalování.
 • Vynálezem kyanotypie
 • Vynálezem platinotypie užívané později některými piktorialisty
 • Pravděpodobně jako první použil dosud užívané termíny:
  • Fotografie (nezávisle na Heculu Florenci, který termín zřejmě použil dřív.)
  • Negativ
  • Pozitiv
  • Snímek

Lewis Hine

Lewis Hine

Stručné info

Americký sociolog a fotograf, od roku 1904 působil mezi přistěhovalci na Ellis Islandu a fotografoval je. Po několika letech se rozhodl v budoucnosti věnovat se sociálnímu dokumentu a fotožurnalistice.

Zásadní práce

 • National Child Labor Committee a časopis The Survey - dětská práce
 • Stavba Empire State Buildingu
 • Oceláři v Pittsburghu a Pensylvánii

Hine umírá v chudobě a o jeho dílo je zájem až mnohem později.

William Henry Fox Talbot

William Henry Fox Talbot

Stručné info

Anglický průlkopník fotografie, vynalezl vlastní techniku, kterou nazval Kalotypií nebo Talbotypií. Je zároveň autorem knihy Tužka přírody, vůbec první knihy ilustrované fotografiemi.

Talbotypie

Talbotypie konkurovala Daguerrově daguerrotypii. Jednak cenou, protože používala papírový negativ i pozitiv, ale hlavně díky možnosti kopírovat jeden negativ na množství pozitivů. Drobnou nevýhodou byla menší ostrost Talbotypie.

Zásadní věcí, která negativně ovlivnila rozšíření talbotypie bylo talbotovo lpění na vysokých poplatcích za užívání jeho technologie.

Tužka přírody

V originále "The pencil of nature". Talbot v knize popsal principy své techniky a 24 ručně zhotovených kalotypií. Původně měla vycházet ve velkém nákladu, ale nebyla komerčně příliš úspěšná.

Edward Steichen

Edward Steichen

Stručné info

Americký fotograf lucemburského původu. Byl významným fotografem časopisů Vanity fair a Vogue. Věnoval se portrétům, módě, reportáži, krajině. Představitel fotosecese a piktorialistické fotografie (Spolu s Alfredem Stieglitzem a dalšími).

Na svém kontě má jednu z nejdražších fotografií kdy prodaných v aukci, Měsíc nad rybníkem.

Family of man

Výstava Family of man je Steichenův zásadní kurátorský počin. Poprvé vystavena v New Yorku, ale procestovala celý svět a navštívily ji miliony lidí. Jde o 503 fotografií zasílaných významnými fotografy i amatéry z celého světa a klade si zacíl mapovat lidstvo v celé jeho šíři.

David Octavius Hill

David Octavius Hill

Stručné info

Skotský fotograf a malíř. Spolupracoval s Robertem Adamsonem. Spolu vytvořili stovky portrétů a pohledů na město Edinburgh. Hill byl více umělecky zaměřený a naopak Adamson technicky. Společně byli velice úspěšní, ale po brzké Adamsonově smrti upadá Hill do zapomnění.

Jejich portréty rybářů a jejich žen byly jednou z prvních podob sociální dokumentace ve fotografii

Clarence Hudson White

Clarence Hudson White

Stručné info

Americký piktorialistický fotograf. Spoluzakladatel spolku Fotosecese, který piktorialistické fotografy sdružoval a později také sdružení Pictorial photographers of America, jehož se stal předsedou.

Ač samouk, stal se během pár let světově známým, přestěhoval se z rodného Ohia do New Yorku, kde založil první školu v USA, která vyučovala fotografii jako umění. Kvůli škole přestával mít čas na svou vlastní tvorbu a v poslední dekádě svého života již téměř nefotografoval. Pravděpodobně nejvýznamnější žákyní byla Dorothea Lange.

Don McCullin

Don McCullin

Stručné info

Britský fotožurnalista

Hermann Biow

Hermann Biow

Stručné info

Německý daguerrotypista, věnoval se převážně portrétu, portrétoval významné osobnosti, politiky a bohaté občany. Významné jsou i jeho fotografie Hamburku po požáru města v roce 1842.

Robert Demachy

Robert Demachy

Stručné info

francouský fotograf

Hércules Florence

Hércules Florence

Stručné info

Francouzsko-brazilský malíř a vynálezce. Svůj proces, který nazval "photographie" vynalezl v roce 1833. Díky zvláštnostem a nepřesnostem v jeho deníku, osamocení mimo "vědecký svět" v odlehlé části Brazílie a dalším důvodům nikdy nedosáhl významějšího udání.

George Henry Seeley

George Henry Seeley

Stručné info

Americký fotograf a malíř

Guillaume Duchenne de Boulogne

Guillaume Duchenne de Boulogne

Stručné info

Francouzský fotograf a psychiatr. Fotografoval lidi při elektrošocích.

Alvin Langdon Coburn

Alvin Langdon Coburn

Stručné info

Americký fotograf, člen fotosecese

Hippolyte Bayard

Hippolyte Bayard

Stručné info

Francouzský vynálezce, který tvrdil, že se svým přímopozitivním procesem přišel dříve než Talbot nebo Daguerre.

Na své nejznámější fotografii je zobrazen jako utopený muž, který se nedokázal smířit s tím, že francie ocenila Daguerra a nikoli jej za zásluhy ve fotografii. Jde o první známou manipulaci ve fotografii.

V jeho díle je rovněž významné dokumentování Paříže v prvních letech po vynálezu fotografie.

Bayard zorganizoval světově první výstavu fotografií v roce 1839.

Paul Strand

Paul Strand

Stručné info

Americký fotograf

Robert Cornelius

Robert Cornelius

Stručné info

Americký fotograf, autor jednoho z prvních portrétů a autoportrétů a zakladatel jednoho z prvních fotografických atelierů. Zdokonalil proces Daguerrotypie tak, že se povedlo zkrátit expoziční čas na jednu minutu.

Jacques Henri Lartigue

Jacques Henri Lartigue

Stručné info

Francouzský malíř a fotograf.

Carol Szathmari

Carol Szathmari

Stručné info

Rakousko-uherský fotograf rumunské národnosti. Jeden z prvních válečných fotografů vůbec, dokumentoval válku na Krymu. Ve svém voze upraveném na temnou komoru zpracovával snímky mokrým kolodiovým procesem.

André Kertész

André Kertész

Stručné info

Maďarský fotograf.

Oscar Gustave Rejlander

Oscar Gustave Rejlander

Stručné info

Švédský fotograf působící v Anglii. Původně využíval fotografii pro skicy svých maleb, ale později si založil portrétní fotoateliér. Známá je jeho alegorická fotografie ctností a neřestí, velice náročná fotomontáž, kterou zakoupila anglická královna.

František Drtikol

František Drtikol

Stručné info

Významný český fotograf.

Frederick Scott Archer

Frederick Scott Archer

Stručné info

Brit, vynálezce mokrého kolodiového procesu, který nahradil předchozí způsoby výroby fotografie. Začínal jako stříbrotepec a sochař. Ke zpřesnění své práce používal kalotypii, ale později vyvinul svůj vlastní proces, který byl v mnoha ohledech revoluční.

Mokrý kolodiový proces

Jeho vynález umožnil další zjednodušení a zkvalitnění výroby fotografií. Hlavní výhody byly zejména:

 • Výrazné zkrácení expozice
 • Kvalitnější podání polotónů
 • Možnost kvalitní reprodukce (použití skla místo papíru (talbotypie)

Jedinou velkou nevýhodou byla nutnost exponovat negativ za vlhka. Deska s citlivou vrstvou se tedy připravovala bezprostředně před samotnou expozicí. To představovalo problém zejména mimo atelier.

Frederick Scott Archer svůj vynález nikdy nepatentoval a navíc publikoval podrobný popis svého vynálezu. Soudil se s ním Fox Talbot, který byl přesvědčen, že Archerův proces porušuje jeho patent.

Alfons Mucha

Alfons Mucha

Stručné info

Český malíř a fotograf

Louis-Auguste Bisson

Louis-Auguste Bisson

Stručné info

Francouzský krajinář, portrétista a fotograf architektury, bratr Auguste Rosalie Bissona. Známá je jeho akce kdy mokrým kolodiovým procesem fotografoval Alpy a vystoupal až na Mont Blanc s celou řadou nosičů, kteří mu přepravovali jeho temnou komoru.

Rudolf Koppitz

Rudolf Koppitz

Stručné info

Rakouský fotograf slezského původu

Julia Margaret Cameron

Julia Margaret Cameron

Stručné info

Britská fotografka známá svými portréty příbuzných, celebrit a inscenovanými fotografiemi z britské mytologie. Začala fotografovat v poměrně pokročilém věku 48 let, přesto se zapsala do dějin fotografie po boku dalších anglických piktorialistů. Tvořila pečlivě komponované portréty, které jsou dosud napodobovány.

Josef Sudek

Josef Sudek

Stručné info

Alois Löcherer

Alois Löcherer

Stručné info

Bavorský průkopník fotografie, jeden z prvních daguerrotypistů v Německu, ale brzy přešel na techniku Kalotypie. Studio měl v Mnichově.

Fotografoval průběh instalace sochy Bavaria, což byla jedna z vůbec prvních reportáží ve fotografii.

Hugo Henneberg

Hugo Henneberg

Stručné info

Rakouský piktorialistický fotograf, člen Vídeňského trojlístku.

Sergej Lvovič Levitský

Sergej Lvovič Levitský

Stručné info

Ruský ranný fotograf, vlastnil fotoatelier v Petrohradu. V mnoha ohledech využíval revoluční techniku jako například umělé osvětlení nebo měchový aparát. Na velké daguerrotypické desky fotografoval i krajinu a architekturu.

Jaroslav Rössler

Jaroslav Rössler

Stručné info

Český avantgardní fotograf

Roger Fenton

Roger Fenton

Stručné info

Britský průkopník fotografie, jeden z prvních válečných fotografů - fotografoval válku na Krymu. Zároveň se věnoval i portrétu.

Krymská válka

Vzhledem k možnostem techniky nebylo možné aby fotografoval přímo boje, ale spíše dokumentoval zázemí a statické motivy. Jeho úkolem bylo zejména zmírnit názor britů na nepopulární válku.

Drahomír Josef Růžička

Drahomír Josef Růžička

Stručné info

Americký lékař a fotograf českého původu

André-Adolphe-Eugène Disdéri

André-Adolphe-Eugène Disdéri

Stručné info

Francouzský fotograf, který se proslavil patentováním fotografických vizitek. Malé fotografie většinou zobrazovaly celou postavu zobrazenou v atelieru. Jeho vynález však nebyl úplně původní, ještě před ním používal vizitky francouzský fotograf Dodéro.

Vizitky měly pro svět fotografie význam zejména v jejím spřístupnění, protože byly značně levnější než daguerrotypie. Disderi dělal ve svém atelieru stovky fotografií denně. Slávu si získaly zejména poté, co se nechal zvěčnit Napoleon III. a také anglická královská rodina.

Dalším patentem, který si nechal Disdéri zapsat pak byla dvouoká zrcadlovka.

Jaromír Funke

Jaromír Funke

Stručné info

Český fotograf

Félix Nadar

Félix Nadar

Stručné info

Francouzský fotograf, portrétista a průkopník letecké fotografie. Vlastním jménem Gaspard-Félix Tournachon.

Nadar byl velice uznávaným a bohatým portrétistou. Měl jeden z nejvyhlášenějších atelierů v paříži a fotografoval velké množství slavných osobností.

Stal se průkopníkem letecké fotografie, během obléhání paříže dělal průzkumné snímky.

Nadar byl rovněž velice důležitý pro výtvarné umění, uspořádal totiž první výstavu impresionistům.

Joe Rosenthal

Joe Rosenthal

Stručné info

Americký válečný fotograf

Gustave Le Gray

Gustave Le Gray

Stručné info

Francouzský fotograf, který inovoval fotografickou techniku a pracoval spolu s Archerem na mokrém kolodiovém procesu. Proces však publikoval až rok po něm.

Mezi důležitou součást jeho práce patřila dokumentace francouzské architektury, kterou dostal jako vládní zakázku.

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stručné info

Polský fotograf

Alexander Gardner

Alexander Gardner

Stručné info

Skotský fotograf působící od 1856 v USA. Portrétoval Abrahama Lincolna, fotografoval občanskou válku (pod vedením Mathewa Bradyho) a rovněž dělal reportáž z popravy Lincolnových vrahů.

Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson

Stručné info

Francouzský dokumentarista

Robert Adamson

Robert Adamson

Stručné info

Skotský chemik a fotograf. Spolupracoval s Davidem Octaviem Hillem v jeho atelieru

Jacob August Riis

Jacob August Riis

Stručné info

Dánsko-americký fotograf

Werner Bischof

Werner Bischof

Stručné info

Švýcarský reportér

Philip Henry Delamotte

Philip Henry Delamotte

Stručné info

Britský fotograf a ilustrátor. Dokumentoval přemístění Křišťálového paláce do čtvrti Sydenham. V rámci své dokumentaristické tvorby je považován s polu s Rogerem Fentonem za průkopníka.

David Seymour

David Seymour

Stručné info

Americko-polský fotograf

Mathew Brady

Mathew Brady

Stručné info

Americký fotograf, organizoval fotografování občanské války ve spojených státech. Zabýval se rovněž portrétem, je autorem například známých fotografií Abrahama Lincolna (pětidolarová bankovka).

Zaměstnával fotografy jako byli Alexander Gardner, Timothy O'Sullivan a mnoho dalších, kteří fotografovali přímo v bojištích, sám zůstával většinou ve Washingtonu.

Dmitrij Baltermanc

Dmitrij Baltermanc

Stručné info

Sovětský reportážní a dokumentární fotograf

Auguste-Rosalie Bisson

Auguste-Rosalie Bisson

Stručné info

Francouzský fotograf, bratr Louise Auguste Bissona

Robert Capa

Robert Capa

Stručné info

Maďarský fotograf

Étienne Carjat

Étienne Carjat

Stručné info

Francouzský novinář a fotograf.

Jevgenij Chalděj

Jevgenij Chalděj

Stručné info

Sovětský fotograf rudé armády.

Eadweard Muybridge

Eadweard Muybridge

Stručné info

anglický fotograf a vynálezce - první pohyblivé obrázky

Henry Peach Robinson

Henry Peach Robinson

Stručné info

Anglický piktorialistický fotograf

Lewis Carroll

Lewis Carroll

Stručné info

britský fotograf, portréty dětí

Jindřich Eckert

Jindřich Eckert

Stručné info

Český portrétista, koloroval své snímky.

Felice Beato

Felice Beato

Stručné info

Britský fotograf

Walery Rzewuski

Walery Rzewuski

Stručné info

Polský portrétní fotograf.

Timothy H. O'Sullivan

Timothy H. O'Sullivan

Stručné info

americký fotograf

Franz Fiedler

Franz Fiedler

Stručné info

Rakouský fotograf.

Hans Watzek

Hans Watzek

Stručné info

Rakouský fotograf narozený v čechách.

Gertrude Käsebier

Gertrude Käsebier

Stručné info

Americká fotografka

George Eastman

George Eastman

Stručné info

Americký vynálezce, zakladatel Kodaku. Zajímal se o zjednodušení fotografického procesu a získal patent na jednoduchou kameru s fix-focusem na svitkový film. Razil heslo "vy stisknete spoušť a o ostatní se postaráme my".

Wilhelm von Gloeden

Wilhelm von Gloeden

Stručné info

Německý fotograf působící zejména v Itálii

Émile Joachim Constant Puyo

Émile Joachim Constant Puyo

Stručné info

Sergej Prokudin-Gorskij

Sergej Prokudin-Gorskij

Stručné info

ruský fotograf, průkopník barevné fotografie

Alfred Stieglitz

Alfred Stieglitz

Stručné info

Americký fotograf

Fred Holland Day

Fred Holland Day

Stručné info

Americký fotograf

Heinrich Kühn

Heinrich Kühn

Stručné info

Německý fotograf, piktorialista

Adolph de Meyer

Adolph de Meyer

Stručné info

Německý fotograf působící ve Francii

Oskar Hofmeister

Oskar Hofmeister

Stručné info

Německý fotograf.

Jaroslav Feyfar

Jaroslav Feyfar

Stručné info

český lékař a amatérský fotograf

John Ernest Joseph Bellocq

John Ernest Joseph Bellocq

Stručné info

Americký fotograf, působil v okolí New Orleans

Hugo Erfurth

Hugo Erfurth

Stručné info

Německý fotograf

Charles Sheeler

Charles Sheeler

Stručné info

Americký malíř a fotograf

Karl Struss

Karl Struss

Stručné info

Americký fotograf a filmař

Info panel